Związek Spółek Wodnych w Piasecznie

Związek Spółek Wodnych w Piasecznie

Związek zrzesza obecnie cztery spółki wodne:

  • Spółkę Wodną Góra Kalwaria
  • Spółkę Wodną Piaseczno
  •  Spółkę Wodną Słomczyn
  •  Spółkę Wodną Tarczyn

Z OSTATNIEJ CHWILI :

Z dniem 01.07.2016 r. Pan Kowalski Bogdan przestał pełnić obowiązki Dyrektora Biura

Kierownik Odziału Terenowego Krzysztof Zalewski